Tauffer Vilmos munkássága

Tauffer Vilmos szülész, nőgyógyász, egyetemi tanár 1851-ben Kolozsváron született. Orvosi tanulmányait részben a pesti, részben a bécsi egyetemen végezte. 1874-ben Budapesten orvosdoktorrá avatták és még ugyanezen évben a szülészeti tanszék mellé gyakornokká nevezték ki. A következő évben egyetemi ösztöndíjjal külföldre utazott. Rövidesen a freiburgi egyetem szülészeti klinikáján tanársegéd lett és ezen minőségében két évig működött. Időközben beutazta Anglia, Franciaország és Svájc nevezetesebb egyetemi városait. 1878-ban a boszniai mozgósítás miatt haza kellett térnie. Az okkupáció után a budapesti egyetem szülészeti klinikáján lett első tanársegéd és még ugyanezen évben magántanár. 1881-ben, amikor a második szülészeti és nőgyógyászati tanszéket tervezték, őt nevezték ki e tanszék rendes tanárává. Rendkívüli tagja volt az Országos Közegészségi Tanszék Tanácsának, elnöke a Magyar Országos Balnoelógiai Egyesületnek, tagja több német tudós társaságnak, rendes tagja a székesfővárosi biizottságnak. 1881 és 1918 között nyilvános rendes tanár volt a budapesti II. sz. Szülészeti-Nőgyógyászati Klinikán. Nagyszabású irodalmi munkásságot fejtett ki.

Eredményei: Jelentős érdemei vannak a korszerű szülészeti és nőgyógyászati műtétek, a császármetszés, a transzvaginális méhrákműtét, a sugaras méhrákkezelés meghonosítása terén. Elsőként végezte Magyarországon a sérült uréter varrását, epehólyagműtétet és vesekiirtást. Az operatív nőgyógyászat megteremtője volt Magyarországon. Kiterjedt iskolát alapított, évtizedekig a vezető szülészek tanítványai közül kerültek ki. Megreformálta a szülésznőképzést, kidolgozta a szülészeti rendtartást.

(Forrás: Wikipedia)